© Pep Bonet. NOOR

Pep Bonet

(Colònia de Sant Jordi, Mallorca, 1974)

“Forced”

Malgrat ser il·legal, el treball infantil es continua practicant arreu del món. Impulsats per la pobresa, en moltes ocasions són els mateixos pares els que empenyen els seus fills a treballar en condicions infrahumanes. Forced relata l’explotació infantil a Bangla Desh, país on gairebé cinc milions de nens d’edats compreses entre cinc i quinze anys treballen en fàbriques, mercats o estacions de ferrocarril i són objecte d’explotació sexual en bordells en condicions que suposen una clara violació dels drets humans.

Bòbila Vella
Garriga, 26

HORARI
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge, de 10 a 14 h