© Toni Arnau, Pau Coll i Edu Ponces

Ruido Photo

Ruido Photo és una organització integrada per fotògrafs, periodistes i dissenyadors que actua com a plataforma per a la realització d’un documentalisme independent, amb un fort contingut social i compromís cultural. Treballa en àrees temàtiques definides: migració, conflictes i violència, i ho fa a partir de la investigació i la documentació, la formació i la difusió, i les pràctiques de dinamització comunitària.

« Sala Negra »

‘Sala Negra’: Durant el 2011 i 2012, un equip de sis reporters, una videodocumentalista i tres fotògrafs de RUIDO Photo i el Elfaro.net s’han dedicat exclusivament a la cobertura de la violència a Centreamèrica. La intenció és entendre la regió como ho fan molts criminals: sense fronteres.

« Orilleros »

‘Orillas’: és un projecte que dibuixa les històries de persones que van néixer i van viure durant decennis en el riu Paranà, i que ara ja no ho poden fer perquè el riu ha canviat en nom del ‘progrés’.
www.ruidophoto.com