© Fernando Moleres

Pandora Foto

Els fotògrafs de Pandora Foto entenen la fotografia com un mitjà que ofereix la possibilitat d’efectuar un discurs sobre el món actual. L’any 2007 varen decidir unir les seves mirades per crear, des de diferents sensibilitats, un punt de trobada i d’interconnexió sobre diversos aspectes del món en què vivim.

“Megalópolis” presenta quatre sèries de fotografies de grans ciutats (Mèxic, Sao Paulo, Tòquio i Karatxi) que aborden el concepte de ciutat contemporània.
www.pandorafoto.com