© Enrique Meneses

Enrique Meneses

(Madrid, 1929)

“Retrospectiva”

És un exemple de vida dedicada exclusivament al periodisme. Va ser durantmolts anys corresponsal de Paris Match al Pròxim Orient ia l’Índia, ha dirigit programes de televisió, ha col·laborat endiferents mitjans de premsa escrita i és autor de diversosllibres relacionats amb la seva professió. És també un pionerdel fotoperiodisme, dels que fa cinquanta anys recorrien elmón amb una càmera cercant la notícia, i ens ha deixat unaextensa galeria d’imatges dels esdeveniments més rellevants dela segona meitat del segle xx.

En la retrospectiva que presentem destaquen les imatges presesl’any 1958 als rebels de Sierra Maestra, on va conviure durantquatre mesos amb els protagonistes de la Revolució Cubana.
www.enriquemeneses.com