CALLE 35

Formada per quinze fotògrafs i oberta a noves incorporacions, Calle 35 té com a finalitat divulgar i gaudir de la fotografia de carrer. Des de la seva fundació, ofereix un espai per a la pràctica de la fotografia urbana com a forma d’expressió estètica i testimoni documental d’una època, i també com a forma de reivindicació pacífica i lúdica de la via pública.

L’exposició consta d’una representació de l’obra de cadascun dels components del col·lectiu ubicada en diferents ciutats i escenaris urbans.
www.calle35.com