PIEL de FOTO

És una associació que té com a objectiu la promoció i el foment de la imatge documental, tant fotogràfica com audiovisual, des del vessant més crític i social, amb la creació d’un projecte que torna a les arrels del mitjà apostant per la impressió en paper i un format de diari tradicional. Ho fa sota noves directrius basades en la importància del reportatge com a vehicle d’expressió i transformació social, partint de la idea que la fotografia documental contribueix a la sensibilització i al desenvolupament de la capacitat crítica de l’observador.

L’exposició inclou les fotografies que han il•lustrat les portades de la publicació, i abasta des de l’aparició del primer número fins a l’actualitat.
www.pieldefoto.com