© Pablo E. Piovano

Pablo E. Piovano

(Buenos Aires, Argentina, 1981)

“El cost humà dels agrotòxics”

A l’Argentina hi ha gairebé tretze milions i mig de persones afectades per fumigacions amb glifosat, xifra que representa un terç de la població total del país. Aquest reportatge vol donar a conèixer i denunciar la política agrària que ha permès el conreu de transgènics amb la utilització implícita de productes que comporten conseqüències molt greus per a les persones que, de manera involuntària, hi entren en contacte.

Bòbila Vella
Garriga, 26

HORARI
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge, de 10 a 14 h